Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Πολιτικά


Every state is a community of some kind, and every community is established with a view to some good; for mankind always act in order to obtain that which they think good. But, if all communities aim at some good, the state or political community, which is the highest of all, and which embraces all the rest, aims at good in a greater degree than any other, and at the highest good.

Aristotle, Politics, Book One


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου